Rozporuplná moc reprodukce: Pohlednice Josefa Sudka

Na pohlednice bylo tradičně nahlíženo jakožto na produkt určený pouze ke komerčním účelům a podpoře turismu. Vzhledem k jejich masové výrobě a námětům se pohlednice pohybují v neurčitém prostoru: nejsou ani uměním, ani „skutečnou“ fotografií. Teprve v posledních letech, v rámci kritického rámce vizuálních studií a s ohledem na teoretický zájem o vizualitu a popkulturu, se pohlednicím začíná dostávat kritické pozornosti jakožto kulturním artefaktům, které jsou dokladem hlubokých ideologických rozporů a cirkulují jako nástroje moci a propagandy (m.j. Jonathan Crary, Andrew Roberts a Mark Simpson). Příspěvek se bude zabývat dosud nezdokumentovanou sbírkou pohlednic z dílny českého fotografa Josefa Sudka (1896 –1976), vytvořených na zakázku pro rozmanité zákazníky (včetně soukromých zadavatelů, firem a české vlády). Pokusím se ukázat, že obrazy na pohlednicích jsou nositeli složitých, často nejednoznačných a paradoxních diskurzů na téma reprodukce v umění a fotografii, soupeřících narativů v moderní době a nacionalistické propagandy. Ve svém příspěvku představím, jak nás obrazy na pohlednicích vyzývají k přehodnocení vztahu umění ke komerci, kultuře a moci. Navážu na texty kulturního teoretika Waltera Benjamina o „uměleckém díle ve věku své technické reprodukovatelnosti“ a práce Homiho K. Bhabhy o problematice kulturní identity a vizuální kultury, kriticky zkoumající způsoby, jakými se ideologie šíří masovou kulturou skrze obrazy.

Amy Hughes je stipendistkou Fulbrightova programu na Ústavu dějin umění AV ČR, kde se věnuje výzkumu afektivní politiky disentu v oblasti poválečných monumentálních sochařských děl ze skla vzniklých v komunistickém Československu. Studuje středoevropské umění, design a vizuální kulturu se zvláštním zaměřením na české poválečné sklářství, fotografii a instalace vycházející z performance. Psala o Sudkově cyklu Smutné krajiny (Sad Landscapes, ed. Belden-Adams, 2017). Amy Hughes absolvovala magisterská studia na Bard Graduate Center v New Yorku, pracovala jako výzkumná asistentka v Metropolitním muzeu umění v New Yorku a je doktorandkou na University of Wisconsin-Madison. Před nástupem na doktorát vyučovala dějiny umění v Paříži.

Amy Hughes
1. Prosinec 2016
13:30
close