Fotografický archiv jako ekosystém. Materiální hledisko

Poznání, že fotografické sbírky zasvěcené dokumentaci dějin umění současně zachycují metodologii a historii této disciplíny, vedlo v posledních letech k řadě mezinárodních studií. Dějinné hledisko jde ruku v ruce s materiálním přístupem: fotografie jsou chápány jakožto trojrozměrné objekty existující v časoprostoru. Nejsou pouhými akademickými nástroji, pouhou dokumentací – jsou také samy o sobě předmětem výzkumu, jsou „mluvícími objekty“ činnými ve společenských a kulturních souvislostech. Díky tomu lze překonat čistě funkční pojetí fotografie jakožto dvojrozměrného svědectví o (uměleckých) objektech, které reprezentuje. Z tohoto materiálního hlediska lze fotografické archivy chápat jako ekosystémy: otevřené, dynamické a komplexní systémy tvořené organismy různých druhů, které vyvíjejí reciproční činnost zaměřenou na sebe navzájem i na své okolí – nejde zde pouze o fotografie, ale také o inventární knihy, fotografické rámečky, katalogové lístky, a dokonce i digitalizované a elektronické záznamy, které jsou v interakci v rámci přirozeného prostředí archivu. Zaměření na archiv jakožto na dynamický korpus, na místo určené k výzkumu a setkávání, obrací pozornost také k dalším zúčastněným aktérům: archiváři a badatelé jednají, reagují na sebe a formují (fotografické) dokumenty prostřednictvím archivářských postupů a technologií. Ve svém příspěvku budu hovořit o nových zvídavých otázkách, které můžeme klást fotografiím a fotografickým archivům, jestliže přijmeme materiální hledisko a budeme zkoumat epistemologický potenciál fotografických archivů dějin umění pomocí metodologického myšlení.

Costanza Caraffa působí od roku 2006 jako vedoucí fototéky na Institutu dějin umění ve Florencii – Institutu Maxe Plancka. Po studiu evropské barokní architektury a urbánních dějin se začala zabývat výzkumem dokumentární fotografie a fotografických archivů. V roce 2009 založila cyklus mezinárodních konferencí Photo Archives. K publikacím, na jejichž přípravě se podílela, patří Photo Archives and the Photographic Memory of Art History (2011) a kniha Photo Archives and the Idea of Nation (2015), kterou připravila k vydání spolu s Tizianou Serena.

Costanza Caraffa
1. Prosinec 2016
13:30
close