Bibliography

Jaroslav Anděl, Josef Sudek o sobě, Torst, Praha, 2001

Marie Bahenská – Hana Barvíková, eds., Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945, NLN – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha, 2014

Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Academia, Praha, 1998

Kateřina Bečková, „Dostavba Staroměstské radnice čeká na nové koncertní provedení. Rozhovor s architekty Františkem Kašičkou a Milanem Pavlíkem“, in: Zprávy památkové péče, roč. 64, č. 5, 2004, s. 398–400

Kateřina Bečková, Zmizelá Praha. Dodatky I. Historický střed města, Paseka, Praha – Litomyšl, 2003

Kateřina Bečková, Zmizelá Praha. Staré město, Paseka, Praha–Litomyšl, 2005

Kateřina Bečková, Jiří Hrůza a kol., „Asanace – zatracovaný i obdivovaný projekt obce Pražské“, in: Pražská asanace. K 100. výročí vydání asanačního zákona pro Prahu, Muzeum hlavního města Prahy, Praha, 1993

Eva Bendová – Tomáš Dvořák – Dominik Hrodek – Šárka Kořínková, Pražské kavárny a jejich svět, Paseka, Praha, 2008

Klára Benešovská a kol., Deset století architektury. Architektura gotická, Správa Pražského hradu, Praha, 2001

Hana Černá, „Přehled výzkumů k obnově hodinového stroje Staroměstského orloje v Praze v letech 1864 – 1865“, in: Staletá Praha XXVIII, 2012, č. 1, s. 65–79

Jan Frolík, „Archeologický výzkum na Hradčanském náměstí v r. 1944 / Archaeological excavations at Hradčanské náměstí (Hradčany square) in 1944“, in: Castrum Pragense I, 1988, s. 137–175

„Vladimíra Fuka“, in: Růže pro Josefa Sudka: 1896–1976. Správa Pražského hradu, Praha, 1996, s. 191–195

Gröbova villa, Český svět I, 1904, nepag.

Josef Hájek, „Movité památky na Staroměstské radnici v Praze“, in: Staletá Praha XXVIII, č. 1, 2012, s. 31–64

Václav Heisler, „Přehled rekonstrukcí a oprav pražského orloje v 19. a 20. století“, in: Staletá Praha XXIII, 1997, s. 239–250

Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Paseka, Praha–Litomyšl, 1996

Jaromír Homolka (ed.), Pozdně gotické umění v Čechách 1471–1526, Odeon, Praha, 1985

Jiřina Hořejší – Petr Heřman, „PRAGA CAPUT REGNI. Glosy ke kulturní historii Staroměstské radnice“, in: Staletá Praha XIX. Praha bojující, 1989, s. 33–53

Josef Hrubeš – Eva Hrubešová, Pražské domy vyprávějí …, Nakladatelství Orion, Roztoky u Prahy, [1995]

Josef Hrubeš – Eva Hrubešová, Pražské domy vyprávějí… II., Orion, Roztoky u Prahy, 1996

Bohumil Hypšman, Sto let Staroměstského rynku a radnice, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha, 1946, díl I, Díl II 

Tomáš Jakl, Barikády a bojiště Pražského povstání, Paseka, Praha, 2014

Miroslav Kalousek, Vládní vojsko 1939–1945. Vlastenci či zrádci, Libri, Praha, 2002

Karel Kibic, „Staroměstská radnice v Praze“, in: Staletá Praha V, Orbis, Praha, 1971, s. 33–63

Stanislav Kokoška, Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2005

Kateřina Kubínová, ed. Slovanský klášter Karla IV.: zbožnost, umění, vzdělanost / The Slavonic Monastery of Charles IV: Devotion, art, literary culture, Artefactum, Praha, 2016

Kateřina Kuthanová – Hana Svatošová, eds., Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století (kat. výst.), Archiv hlavního města Prahy, Praha, 2013

Marek Lašťovka – Václav Ledvinka a kol., Pražský uličník I.: Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství, Libri, Praha, 1997

Zdeněk Lukeš, Splátka dluhu: Praha a její německy hovořící architekti 1900–1938, Fraktály Publishers, Praha, 2002

Oldřich Mahler, „Po stopách květnového povstání v Praze“, in: Staletá Praha XIX. Praha bojující, 1989, s. 5–32

Jindřich Marek a kol., Padli na barikádách. Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945, Vojenský historický ústav Praha, 2015

Antonín Matějček, „Umělecké ztráty Prahy ve dnech 5. až 8. května 1945“, in: Pražská květnová revoluce 1945, Hlavní město Praha, Praha, 1946, s. 77–79

Ivan Muchka a kol., Deset století architektury. Architektura renesanční, Správa Pražského hradu, Praha, 2001

Jiří Opelík, Lexikon české literatury, Osobnosti, díla, instituce, P-Ř. Academia, Praha, 2000

Jiří Padevět, Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé, Academia, Praha, 2013

Oldřich Palata, Kouzlo imaginace – sklo Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové v architektuře, s.n., 2013

Ladislav Matěj Pařízek, A lid povstal, Aventinum, Praha, 1945

Milan Pavlík, „Obnova historické budovy Staroměstské radnice“, in: Staletá Praha. Královská cesta, roč. XXI, 1991, s. 163–175

Milan Pavlík, „Obnova kostela sv. Mikuláše na Starém Městě (příspěvek k poznání urbanistické a tvarové stránky díla architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera)“, in: Staletá Praha. Královská cesta, 1991, s. 177–192

Lydia Petráňová, Domovní znamení staré Prahy, Panorama, Praha, 1991

Michal Plavec (ed.), Praha 1945 očima fotografa. Josef Voříšek (1902–1980), Svět křídel, Cheb, 2013

Michal Plavec, Strach nás ochromil. Tragický nálet na Prahu 14. února 1945 v souvislostech, Cheb 2012

Michal Plavec – Filip Vojtášek, Bomby na Květnou neděli. Letecká válka nad Prahou a okolím v březnu až květnu 1945, Svět křídel, Cheb, 2012

Michal Plavec – Filip Vojtášek – Peter Kaššák, Praha v plamenech. Nálety na hlavní město za druhé světové války, Svět křídel, Cheb, 2008

Projev presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše v Praze 16. května 1945, Nakladatelství Josef Hladký, Hranice, 1946

Rudolf Rouček, Pražský Hrad. Výtvarné dílo staletí v obrazech Josefa Sudka, SFINX – Bohumil Janda, Praha, 1945

Stanislava Rumlová, „Barikády v pražském květnovém povstání“, in: Staletá Praha XIX. Praha bojující, 1989, s. 55–85

Pavla Státníková, „Muzeum hlavního města Prahy slaví 120. výročí otevření první expozice pro veřejnost“, in: Věstník Klubu za Starou Prahu, 3/2003, citováno dle: http://stary-web.zastarouprahu.cz/ruzne/muzeum-120.htm (vyhledáno 14. 6. 2017)

Josef Sudek – Jaroslav Durych, Svatý Vít = Saint Guy, Vydavatelstvo Družstevní práce, Praha, 1928

Jan E. Svoboda – Jindřich Noll – Vladislav Skala, Praha 1945–2003. Kapitoly z poválečné a současné architektury, Libri, Praha, 2006

Jiří Ševčík – Jana Ševčíková: „Simulovaný příběh“, in: Umění XXXVI, č. 5, 1988, s. 445–449

Radka Šustrová, Pod ochranou protektorátu: Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě. Politika, každodennost a paměť 1940–1945, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2012

Rostislav Švácha, „Období po druhé světové válce“, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 47–48

Rostislav Švácha, „Poznámky k účelu uvažované novostavby radniční budovy“, in: Umění XXXVI, č. 5, 1988, s. 422–425

Jan B. Uhlíř, Bomby na Prahu. Nálety z roku 1945 objektivem Stanislava Maršála, Prostor, Praha, 2011

Jan B. Uhlíř – Jan Kaplan, Praha ve stínu hákového kříže, Ottovo nakladatelství, Praha, 2005

Eliška Varyšová, „Nástavba Domu potravin soupeří s Národním muzeem“, in: Věstník klubu za Starou Prahu XLIII. (XIV.), č. 2/2013, s. 16–20

Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Academia, Praha, 2000

Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996

Vít Vlnas, „Hus versus Panenka. Popis jednoho zápasu o veřejný prostor“, in: Kateřina Kuthanová – Hana Svatošová, eds., Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století (kat. výst.), Archiv hlavního města Prahy, Praha, 2013, s. 106–117

Žaneta Vobořilová Kadlecová, „Protiletecká opatření architektonických památek na území Prahy v letech 1939–1945“, in: Magdaléna Nová – Marie Opatrná (eds.): Staré a Nové. Staré jako východisko, či překážka? Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních program, Katolická teologická fakulta, Praha, 2016, s. 331–334

Václav Vojtíšek, Radnice Staroměstská v Praze. O jejím významu a památkách, A. B. Černý, Praha, 1923

Václav Vojtíšek, Archiv hlavního města Prahy. O jeho vývoji, sbírkách a významu, Melantrich, Praha, 1933

Václav Vojtíšek, „Pohroma Staroměstské radnice“, in: Bohumil Hypšman, Sto let Staroměstského rynku a radnice, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha, 1946, díl I, s. 19–35

Václav Vojtíšek, ed., „600 let Staroměstské radnice v Praze“, Věstník Hlavního města Prahy, zvláštní číslo, Rada hlavního města Prahy, Praha, 1938, s. 27–33

Václav Vojtíšek, Staroměstská radnice, Presidium hlavního města Prahy, Praha, 1948

Veronika Vysloužilová, Pomník Františka Palackého v Praze (bakalářská práce), Praha: FF UK, 2015

Adolf Wenig – Josef Sudek, Náš hrad, Josef R. Vilímek, Praha, 1948

Zdeněk Wirth – Josef Sudek, Pražský kalendář 1946. Kulturní ztráty Prahy 1939–1945, Nakladatelství V. Poláčka, Praha, 1945

Pavel Zeman, „Pražský hrad v květnu 1945. Svědectví o průběhu pražského povstání“, in: Paměť a dějiny 2/2015, s. 67–76

 

Web links

http://www.ahmp.cz/povstani/ (accessed 19. 6. 2017)

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/staromestska-radnice-architektura-soutez-praha/r~i:gallery:18196/ (accessed 11. 7. 2017)

http://stratil.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=385084 (accessed 10. 7. 2017)

http://www.vitraz.cz/o-nas.html (accessed 19. 6. 2017)

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page=page/docs/prehled-fondu_magistrat1.html (accessed 13. 7. 2017)

katalog.ahmp.cz/pragapublica (accessed 19. 6. 2017)

http://www.revuekamen.cz/staromestske%20namesti.htm (accessed 19. 6. 2017)

http://www.vets.cz/vpm/333-pametni-deska-popravy-27-ceskych-panu-1621/ (accessed 19. 6. 2017)

http://www.vhu.cz/slavnostni-prehlidka-ceskoslovenskeho-letectva-z-velke-britanie-v-praze-21-srpna-1945/ (accessed 19. 6. 2017)

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/projev-dr-edvarda-benese-v-praze-16-kvetna-1945/ (accessed 19. 6. 2017)

http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/u-minuty-u-bileho-iva.html (accessed 13. 6. 2017)

http://www.ahmp.cz/povstani/ (accessed 17. 7. 2017)

http://www.minulost.cz/cs/vitezny-unor-ve-fotografii (accessed 17. 7. 2017)

http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/u-modreho-jelena-richtruv-dum-martinicky-dum.html (accessed 13. 6. 2017)

https://www.katedralasvatehovita.cz/cs/drzitele-klicu-korunni-komory (accessed 14. 6. 2017)

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1502/067-076.pdf (accessed 19. 6. 2017)

http://praga-magica.blog.cz/1012/micovna-prazskeho-hradu (accessed 13. 7. 2017)

http://www.rozhlas.cz/hrdina/70/_zprava/pribeh-tanku-c-23--1484007 (accessed 14. 7. 2017)

http://www.davidcerny.cz/CZ/tank.html (accessed 16. 7. 2017)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tank_%C4%8D%C3%ADslo_23 (accessed 16. 7. 2017)

http://www.revuekamen.cz/saloun.htm (accessed 19. 6. 2017)

http://www.abendblatt.de/meinung/article206879087/Erinnerung-an-Hamburgs-Glockenfriedhof.html (accessed 15. 7. 2017)

http://pamatky.bcb.cz/Zvony/Rekvizice-ceskych-zvonu-za-2-svetove-valky (accessed 20. 6. 2017)

http://pamatkovykatalog.cz/?element=14905628&action=element&presenter=ElementsResults (accessed 20. 6. 2017)

http://www.rukopisy-rkz.cz/rkz/text/rkztxt.htm (accessed 16. 6. 2017)

http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/einstein-poprve-prednesl-svou-teorii-relativity-v-prazskem-dome-u-kamenneho-stolu--1591504 (accessed 1. 8. 2017)

Jitka Zichová, Několik poznámek k historii profesního domu, in: https://www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/mala_strana.htm (accessed 14. 6. 2017)

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/13-28_59321.html (accessed 11. 7. 2017)

 

Sources

Fond Zdeněk Wirth, oddělení dokumentace, Ústav dějin umění AV ČR v. v. i., fond, sign. W-A-66