Josef Sudek: Topografie sutin / The Topography of Ruins

V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (1896–1976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka. Vznikl tak soubor bezmála čtyř stovek snímků, které zachycují zraněnou městskou krajinu – poškozené stavby, skladiště deinstalovaných soch či ochranná protipožární a protiletecká opatření. Výstava v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy (22.5.–19.8.2018) je spolu s putovní výstavou, prezentovanou ve stejném roce v několika evropských městech ve spolupráci s Českými centry, prvním komplexním představením této dnes téměř neznámé části Sudkova díla.

K výstavě vychází obsáhlý katalog s pěti odbornými eseji a bohatým obrazovým doprovodem. Texty poprvé odborně analyzují Sudkův soubor, jeho obsah osvětlují nástinem historických okolností závěru války v Praze, či nabízejí srovnání fotografií Prahy roku 1945 od dalších autorů. Fotografie významných historických událostí svým obsahem obvykle zastiňují obrazové kvality samotné fotografie – výstava a katalog však prokazují, že u Josefa Sudka toto zažité nahlížení zastiňuje hloubka a kvalita jeho fotografických obrazů, které charakterizuje citlivé osobní zaujetí autora složitým námětem.

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

katalog výstavy

Editor: Katarína Mašterová
Autoři: Adam Havlík, Amy Hughes, Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová
Praha: Artefactum, 2018
224 stran, 127 obrázků
česky + anglicky
ISBN: 978-80-88283-10-2

Spolupráce: Galerie hlavního města Prahy
Překlady do angličtiny: Hana Logan, Keith Jones, Stephan von Pohl, Barbora Štefanová
Překlady do češtiny: Martin Micka
Redakce a jazyková korektura: Kristýna Bartoš, Jana Jebavá (studio Datle)
Korektury angličtiny: Jana Hlávková
Design: Martin Groch & Tim+Tim
Předtisková úprava fotografií: Radek Typovský (Marvil)
Tisk a vazba: Helbich a.s., Brno

Ukázka z knihy PDF

Vychází k výstavě:

Josef Sudek: Topografie sutin / The Topography of Ruins
Dům fotografie GHMP
Revoluční 5, Praha 1
22. 5. – 19. 8. 2018

 

Obsah / Content

Úvodem / Introduction
(Katarína Mašterová)

Obrazový katalog / Illustrations

Texty / Essays

– Praha krvácející, Praha osvobozená. Historické pozadí vzniku souboru Josefa Sudka
/ Prague – Blood and Liberation. The Historical Background of Sudek’s 1945 Series of Photographs
(Adam Havlík)

– Reportáž o zničeném městě. Sudkova „Zbořená Praha“ 1945
/ A Reportage about a City Ravaged by War. Sudek’s “Ruined Prague,” 1945
(Mariana Kubištová)

– Sudek v troskách. Ruiny, chaos a fragment
/ Sudek Amidst the Rubble. Ruins, Chaos and Fragment
(Vojtěch Lahoda)

– Uvnitř „šoku zkušenosti“. Sudkovy afektivní krajiny války
/ Inhabiting the “Shock of Experience.” Josef Sudek’s Affective Landscapes of War
(Amy Hughes)

– Paradoxně krásná. Praha v archivech fotografií války
/ Paradoxically Beautiful. Prague in the Archives of War Photography
(Katarína Mašterová)

Josef Sudek (1896 – 1976)

Seznam reprodukcí / List of Illustrations

Autoři / Authors

Poděkování / Acknowledgements

 

Katalog je možné zakoupit v galerijním knihkupectví Domu fotografie GHMP (v místě konání výstavy) anebo prostřednictvím distribučních míst nakladatelství Artefactum. Cena publikace je 490 Kč.

Partneři