S12340N

Water Reservoir at the Jan Hus Monument on Old Town Square

An air raid water reservoir on Old Town Square was built in 1943 in the close vicinity of the Jan Hus monument created by Ladislav Šaloun (1915). It remained there until the mid-1970s.Kateřina Bečková, Zmizelá Praha. Dodatky I. Historický střed města, Paseka, Praha – Litomyšl, 2003, fig. 4 (nepag.). An air raid water reservoir on Old Town Square was built in 1943 in the close vicinity of the Jan Hus monument created by Stanislav Sucharda (1915). It remained there until the mid-1970s.

The Hus monument seen in the picture was the last free standing object on the Old Town Square during the war – in the earlier days the square was embellished, for example, by Krocín's Fountain, removed in 1862, or the Virgin Mary Column with sculptures by Jan Jiří Bendl. The column was ruined in the autumn of 1918 by an enraged crowd which considered the monument a symbol of the Habsburg political regime.See Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Paseka, Praha–Litomyšl, 1996, pp. 79–91; Vít Vlnas, Hus versus Panenka. Popis jednoho zápasu o veřejný prostor, in: Kateřina Kuthanová – Hana Svatošová, eds., Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století (exhibition catalogue), Archiv hlavního města Prahy, Praha, 2013, pp. 106–117.