Sudek Project
Sudek Project
/
/

Naléhavá přítomnost: umělecká díla na fotografiích
Mezinárodní sympozium k poctě Josefa Sudka
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

1.–2. prosince 2016

Stodvacáté výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností české fotografie – Josefa Sudka (1896–1976) – je příležitostí k připomenutí méně známé a přitom zásadní části Sudkova díla, fotografií uměleckých děl. Je také příležitostí k setkání českých i zahraničních odborníků a kurátorů, kteří se zabývají fotografickou reprodukcí uměleckých děl, např. otázkami průsečíků fotografie a umění, teoretických či estetických aspektů interpretace, ale i metodologie zkoumání role fotografické reprodukce uměleckých děl při formování dějin umění jakožto vědecké disciplíny.

V rámci symposia budou diskutovány mj. tyto otázky: Jakým způsobem podmínila fotografie se svou schopností zpřítomnit umělecké dílo chápání dějin umění a vizuální kultury a potažmo výuku a výzkum v oboru? Jak vynález fotografie proměnil naše vnímání uměleckých děl? Jak máme přistupovat k pojmu autorství, zejména při odborném zpracovávání archivních materiálů? Jaké jsou historické, teoretické, estetické, pedagogické a politické důsledky subjektivity fotografa? Má smysl snažit se vést hranici mezi volnou a zakázkovou tvorbou, či je naopak užitečnější mezi nimi hledat paralely? A v čem tedy s ohledem na tyto otázky spočívá Sudkova jedinečnost?

Sympozium pořádá Ústav dějin umění Akademie věd České Republiky v rámci projektu „Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví (2016–2020)“, podpořeného Ministerstvem kultury České Republiky v rámci programu NAKI II (DG16P02M002).

Program

Všechny příspěvky včetně hlavní přednášky a závěrečného shrnutí budou tlumočeny do češtiny,  resp. angličtiny. Všechny příspěvky označené (cz) budou předneseny česky.

1. prosince 2016
1. prosince 2016

09:00 Registrace
09:30

ÚVODNÍ SLOVO
Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová, Hana Buddeus, Tereza Cíglerová, Kateřina Doležalová

10:00
UMĚLEC,
FOTOGRAF
A ŘEMESLNÍK
JOSEF SUDEK

moderuje
Katarína Mašterová

Ann Thomas
Sudkova volba: mezi piktorialismem a modernismem

Jan Mlčoch
Josef Sudek a fotografie uměleckých děl – předchůdci i současníci (cz)
 

11:00 Přestávka
11:30

SOCHA JAKO FOTOGENICKÝ OBJEKT
moderuje
Hana Buddeus

Hélène Pinet
Archivní dokumentace či umělecké dílo? Rodinova fotografická sbírka

Katarína Mašterová
Objem, materiál a „ještě něco“. Sudkovo zaujaté pozorování obratu v soudobém českém sochařství (cz)

12:30 Přestávka
13:30

OD SUVENÝRŮ
K ARCHIVNÍM
DOKUMENTŮM:
FOTOGRAFIE JAKO VĚC

moderuje
Lubomír Konečný

Costanza Caraffa
Fotografický archiv jako ekosystém. Materiální hledisko

Stella Melbye
Fotografická reprodukce uměleckých děl: nástroj i argument v dějinách umění?

Amy Hughes
Rozporuplná moc reprodukce: Pohlednice Josefa Sudka

15:00 Přestávka
15:30 Přednáška

Geraldine Johnson
„Čím vice fotografií, tím lépe”. Socha jako subjekt i objekt fotografie

18:00 Vernisáž výstavy
JOSEF SUDEK: V ATELIÉRU
Galerie Věda a umění
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1    

2. prosince 2016

12:30 Přestávka
13:30

REPRODUKCE
JAKO NÁSTROJ
K INTERPRETACI DĚJIN UMĚNÍ

moderuje
Tomáš Winter

Megan R. Luke
Moderní sochařství
– fotografická kniha

Vojtěch Lahoda
Fotograf a malíř:
Josef Sudek a tajemství obrazu (cz)

14:30
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
A DISKUSE

moderuje
Geraldine Johnson