S12603N
S12588N

Velké okno Staroměstské radnice

Velké radniční okno s průhledem do dvora upoutalo Josefa Sudka bezpochyby svojí expresivní drapérií. V pozůstalosti fotografa se dochovalo třináct negativů tohoto objektu či jeho detailů s průhledy do dvora. Soubor výtvarně odkazuje k dramatu zkázy radnice. Drapérie, která neživě visí z okna, mohla být textilní ochranou proti tříštění skla v případě výbuchu. Pohled na okno zabírá také kopii sochy Lumír a Píseň (1889–1897) od Josefa Václava Myslbeka, určenou pro jeden z pylonů Palackého (dříve Podskalského či Mozartova) mostu. Socha se na radnici nachází na stejném místě dodnes.

V dispozici radnice je okno umístěno na severní straně domu, v těsném sousedství gotické věže. Osově navazuje na velkolepý pozdně gotický portál z doby po roku 1471, sousedící s orlojem. Za portálem se nachází vstupní síň zdobená mozaikami od Mikoláše Alše (autora kartonů z roku 1904, mozaiku vytvořili Jan Trumpach a Stanislav Ullman v letech 1935–1938) na témata z českých národních dějin. Okno poskytovalo průhled do úzkého dvora, za kterým se v roce 1945 nacházelo příčné neogotické západovýchodní křídlo.Srov. fotografii Antonína Alexandra (AHMP, Sbírka fotografie, sign. I 1598, online na katalog.ahmp.cz/pragapublica/) s pohledem na okno v květnu 1945 přes tento dvůr. V průhledech do dvora jsou tak na Sudkových fotografiích zaznamenány trosky a konstrukce vyhořelé stavby.

Velké okno se dodnes nalézá na stejném místě, bylo však nahrazeno novostavbou podle architektonického návrhu Milana Pavlíka. Vyplňuje jej vitráž o rozměru 820 x 730 cm z taveného křišťálového skla od Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové (1981–1990) na náměty inspirované Alšem.Oldřich Palata, Kouzlo imaginace – sklo Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové v architektuře, s.n., 2013, s. 140–145. Okno je viditelné od severu, ze strany uprázdněné parcely po novogotické přístavbě radnice, stržené v důsledku květnových bojů roku 1945.