S12311N

Věž Týnského chrámu s průhledem na Staroměstské náměstí

Místem, které Sudek fotografoval v celkem šestnácti záběrech, byla rozstřílená balustráda na severní věži Týnského chrámu s průhledy na Staroměstské náměstí. Hlavním motivem je panorama západní strany náměstí s poničenou dominantou věže radnice i jejího novogotického křídla.

Věž kostela Panny Marie před Týnem byla ještě 9. května útočištěm ostřelovače, který ohrožoval náměstí a byl zneškodněn toho dne odpoledne.Jiří Padevět, Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé, Academia, Praha, 2013, s. 261. Zábradlí kostela však utrpělo již dříve v průběhu dělostřelecké palby německých granátů, které ustřelily i nárožní vížku severní věže.Oldřich Mahler, Po stopách květnového povstání v Praze, in: Staletá Praha XIX, Praha bojující, 1989, s. 20. Poničená věž byla dílem dvou rekonstrukcí v 19. století. První proběhla po požáru z roku 1819, následující potom ve druhé polovině 19. století během komplexní romantické obnovy chrámu, jenž mu dala jeho dosavadní podobu.DL (ZV, MŠ) [Dobroslav Líbal (Zuzana Všetečková, Michal Šroněk)], Kostel P. Marie před Týnem, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 101.

Plocha horního ochozu věže poskytovala fotografovi prostor pro výtvarné zachycení prostoru náměstí pod ní, rámovaného ruinou balustrády. Na jednom ze snímků je patrná celková dispozice vyhořelé radnice z ptačí perspektivy. Detailnější pohled na fotografii ukazuje, že Sudek ji pořídil v době, kdy na Staroměstském náměstí před vyhořelým křídlem radnice stála tribuna. Ta byla postavena zřejmě mezi druhou polovinou května a začátkem července, kdy se zde konaly slavnosti spjaté s výročím upálení mistra Jana Husa. Stála zde ještě v den slavnostní přehlídky československého letectva z Velké Británie dne 21. srpna 1945.http://www.vhu.cz/slavnostni-prehlidka-ceskoslovenskeho-letectva-z-velke-britanie-v-praze-21-srpna-1945/ (vyhledáno 19. 6. 2017). Tribunu zdobí vlajky – po dvou československá a sovětská a po jedné americká a britská.