S12340N

Nádrž na vodu u Husova pomníku na Staroměstském náměstí

Protipožární nádrž na vodu na Staroměstském náměstí byla přistavěna v roce 1943 k pomníku Jana Husa od Ladislava Šalouna (1915). Byla zde ponechána až do poloviny 70. let 20. století.Kateřina Bečková, Zmizelá Praha. Dodatky I. Historický střed města, Paseka, Praha – Litomyšl, 2003, obr. 4 (nepag.). Nádrž patřila mezi stavby na větších náměstích, kterými se Praha v průběhu války připravovala na případné letecké útoky a s nimi spojenou potřebu požárních zásahů.

Husův pomník, který zachycuje fotografie, zbyl v době války na Staroměstském náměstí jako poslední z volně stojících objektů – dříve náměstí zdobila například Krocínova kašna, odstraněná v roce 1862, či mariánský sloup se sochami Jana Jiřího Bendla. Ten byl na podzim roku 1918 zničen rozvášněným davem, jež v pomníku viděl symbol habsburského politického režimu.Srov. Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Paseka, Praha–Litomyšl, 1996, s. 79–91; Vít Vlnas, Hus versus Panenka. Popis jednoho zápasu o veřejný prostor, in: Kateřina Kuthanová – Hana Svatošová, eds., Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století (kat. výst.), Archiv hlavního města Prahy, Praha, 2013, s. 106–117.