S12367N
S12473N

Domy v jihozápadní části Staroměstského náměstí

Čtyři domy na Staroměstském náměstí západně od Železné ulice, z jihu uzavřené úzkou Kožnou uličkou, vyhořely v průběhu Pražského povstání. Dům čp. 483–484/I, kde kdysi stály domy U Zlatého velblouda a U Zlatého jednorožce, je dnes pozdně klasicistní novostavbou z roku 1858 podle plánů Jana Bělského.PV [Pavel Vlček], čp. 483/I a čp. 484/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 335. Vpravo od něj stojí dům čp. 482/I, který původně tvořily rovněž dva domy (U Zlaté koruny a U Zlatého koníka), spojené v závěru 18. století pozdně barokní přestavbou.PV [Pavel Vlček], čp. 482/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 334. Po požáru v letech 1949–1952 byl dům propojen se sousedními domy vpravo – s čp. 481/I, zvaným U Čápů či U Bílého andělaPV [Pavel Vlček], čp. 481/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 333–334., a s čp. 480/I, zvaným U Červené lišky (U Srpů, U Zlatého vlka).PV (VV) [Pavel Vlček (Václav Vančura)], čp. 480/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 332–333. Jednotnou fasádu mají dnes pouze domy čp. 482/I a čp. 481/I. Druhý z nich byl naposledy upraven na konci 18. století.

Dům U Červené lišky, na snímku zcela vpravo, je z celé fronty architektonicky nejcennější – byl přestavěn v roce 1694 pravděpodobně Janem Baptistem Matheyem, francouzským architektem, který v Praze projektoval také kostel Františka Serafinského u paty Karlova mostu, Arcibiskupský a Toskánský palác či letohrádek Troja.

Sudek domy snímal, podobně jako ve východnější části jižní fronty náměstí, v době čilého ruchu na jeho prostranství. Na snímcích je patrná dokumentární snaha zmapovat škody v celém prostoru náměstí.