S12366N

Palác Kinských

Palác Kinských (Golz-Kinských), dominanta severovýchodní části Staroměstského náměstí, je pravděpodobně dílem pozdně barokního architekta Anselma Luraga z let 1755–1765 (účast Kiliána Ignáce Dientzenhofera podle dřívějších hypotéz byla vyloučena).PV [Pavel Vlček], čp. 606/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 410. Stavba vznikla pro hraběte Jana Arnošta Golze, těsně po dokončení ji ale odkoupil František Oldřich Kinský. Palác zdobí plastiky od Ignáce Františka Platzera. Tyto sochy alegorií Živlů na atice paláce byly v květnu 1945 poškozeny, po válce je proto nahradily kopie.Oldřich Mahler, Po stopách květnového povstání v Praze, in: Staletá Praha XIX, Praha bojující, 1989, s. 20.

K paláci byly ve 30. letech 19. století připojeny oba sousední domy, U Půl zlaté hvězdy vlevo (bývalé čp. 607/I) a U Kamenného zvonu (čp. 605/I) vpravo. Domy byly upraveny Janem Ondřejem Krannerem mj. sjednocením fasád s centrálním palácem (druhý z nich byl později obnoven do své nejstarší podoby).

Samotný palác nebyl během Pražského povstání tolik narušen, na fotografii jsou patrná pouze dvě vyražená okna a několik rozbitých skleněných tabulí. Palác, jež je od roku 1949 dodnes jednou z budov Národní galerie v Praze, sehrál roli v komunistické propagandě. V pozdější interpretaci únorových událostí měl Klement Gottwald z balkónu paláce pronést 25. února historický projev, související s přijetím demisí nekomunistických ministrů a s převzetím moci komunistickou stranou. Onen projev, kde zazněla známá slova „Právě jsem se vrátil z Hradu“ ovšem předseda vlády Gottwald pronesl 25. února na jiném místě, konkrétně na Václavském náměstí. Z balkónu paláce Kinských mluvil ke shromážděným davům již 21. února.http://www.minulost.cz/cs/vitezny-unor-ve-fotografii (vyhledáno dne 17. 7. 2017).