S12548N

Schierův dům

Dům na rohu Staroměstského náměstí a Pařížské ulice naproti kostelu sv. Mikuláše, známý jako Schierův dům, byl postaven v letech 1896–1897. Na jeho místě až do přelomu 19. a 20. století stály barokní dům s fasádou dientzenhoferovského typu (dřívější čp. 934/I) a palác hejtmana Starého města Rudolfa z Lisova (Lissau), který v letech 1704–1705 postavil Jan Santini-Aichl. Obě stavby patřily mezi první oběti staroměstské asanace. Na parcele byla v roce 1895 započata stavba nájemného domu komorního rady Franze Schiera, dílo stavitele Otakara Materny podle návrhu architekta Rudolfa Kříženeckého za použití dekorativních motivů z původních domů.RŠ [Rostislav Švácha], čp. 934/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 505–506. Historik architektury Rostislav Švácha tuto stavbu komentuje slovy: „Arch. Kříženecký tu vystoupil v roli maskéra ryze komerčně motivované snahy stavebníka dosáhnout u novostavby maxima pronajímatelné plochy. K svému spíše jen dekoratérskému úkolu přistoupil s téměř vědeckou exaktností v opakování barokních detailů.“ RŠ [Rostislav Švácha], čp. 934/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 505.

V průběhu Pražského povstání bylo v domě narušeno především nejvyšší 4. patro a nárožní vížka. Ta byla později snesena, podobně jako velký štít s motivem Štěstěny směřující do Staroměstského náměstí, a dům byl o patro snížen ve snaze zdůraznit sousední chrám. V letech 1946–1949 jej zrekonstruovali arch. Jaroslav Stránský a Karel Storch (obnovu řídil architekt Bohumil Hübschman).RŠ [Rostislav Švácha], čp. 934/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 505; Jan E. Svoboda – Jindřich Noll – Vladislav Skala, Praha 1945–2003. Kapitoly z poválečné a současné architektury, Libri, Praha, 2006, s. 24. Dům přišel o stylovou střechu, atiku a štíty, jež nebyly nikdy obnoveny.Kateřina Bečková, Zmizelá Praha. Dodatky I. Historický střed města, Paseka, Praha–Litomyšl, 2003, obr. 3. Sudek dům zachytil z průhledu mezi ještě stojícím severovýchodním křídlem radnice a kostelem sv. Mikuláše.