S12375N

Rychtrův dům

Josef Sudek zachytil z tzv. Rychtrova (Martinického) domu především klasicistní portikus z roku 1798 od Johanna Ludwiga Krannera, poškozený během Pražského povstání. Rychtrův dům vznikl spojením několika starších, původně středověkých domů v 18. století a dodnes se dochoval v rokokové úpravě ze 3. čtvrtiny 18. století. Současný stav domu je výsledkem úprav Milana Pavlíka pro předsednictvo vlády a První pražskou banku z 80–90. let 20. století.MP (PV, ZD) [Marie Platovská (Pavel Vlček, Zdeněk Dragoun)], 459/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 318–319. Mezi lety 1882–1902 v domě údajně fungovala vůbec první pražská telefonní ústředna.http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/u-modreho-jelena-richtruv-dum-martinicky-dum.html (vyhledáno 13. 6. 2017)

Na fotografii zachycený Krannerův portikus ze závěru 18. století byl představený před starší barokní průčelí, nesou jej iónské sloupy a zakončuje balkón. Sudka bezpochyby zaujala tato drobná architektura, jejíž ruiny evokují antické vykopávky.