S12492N

Dům U Bílého páva

Dům U Bílého páva v Celetné ulici poblíž Staroměstského náměstí byl silně poškozen v rámci cílených útoků na oblast Staroměstského náměstí a jeho bezprostředního okolí v době Pražského povstání. Narušen byl také sousední dům U Supa (čp. 563/I). Z domu U Bílého páva zbyla pouze pozdně barokní fasáda, která je výsledkem přestavby celého objektu po roce 1750. Dům stojící na místě až třech středověkých domů byl znovu vystavěn v roce 1949.RB [Růžena Baťková], čp. 557/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 374–375.

Fotografie Josefa Sudka z oblasti Staroměstského náměstí a jeho bezprostředního okolí vzácně zachycují také reakce lidí a divadelnost této situace. Lidé sem přicházeli prohlížet si zkázu války, domy, jež se náhle proměnily v kulisy.