S12567N

Kavárna Astoria na Ovocném trhu

Dům U Kindlů Název dle označení místa na fotografií Antonína Alexandra z Památkového sboru (AHMP, Sbírka fotografií, sign. A 17007). aneb dům U Zlatého supa (či U Supa) na parcele mezi Celetnou ulicí a Ovocným trhem je stavbou s počátky ve 13. století, jež se postupně proměňovala. Rozsáhlou přestavbu navrhl v roce 1804 známý pražský stavitel Karel Schmidt pro nového majitele Prokopa Gindla, majitele manufaktury na bižuterii. Budova byla zvýšena o dvě poschodí a opatřena novými fasádami. Díky rozsáhlému požáru v roce 1945 v průběhu Pražského povstání se zadní část stavby hledící na Ovocný trh již nezachovala a na místě vznikla novostavba s jednoduchou fasádou.Oldřich Mahler, Po stopách květnového povstání v Praze, in: Staletá Praha XIX, Praha bojující, 1989, s. 22 (5–32).; PV [Pavel Vlček], čp. 563/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 379–381; Kateřina Bečková, Zmizelá Praha. Staré město, Paseka, Praha–Litomyšl, 2005, s. 212–213.

O funkci domu jako „Kavárny Astoria“ se dozvídáme pouze z popisku Sudkova snímku v Poláčkově kalendáři Kulturních ztrát Prahy.Zdeněk Wirth – Josef Sudek, Pražský kalendář 1946. Kulturní ztráty Prahy 1939–1945, Nakladatelství V. Poláčka, Praha, 1945, č. obr. 28. Bližší informace o této kavárně se nepodařilo zjistit, chybí např. i v knize: Eva Bendová – Tomáš Dvořák – Dominik Hrodek – Šárka Kořínková, Pražské kavárny a jejich svět, Paseka, Praha, 2008. V popředí snímku jsou patrné také zbytky konstrukcí někdejších vyhořelých stánků tržiště. Název Ovocný trh neslo náměstí od roku 1870, původně bylo součástí většího prostoru sahajícího až po Uhelný trh zvaného Nové tržiště. Od přelomu 17. a 18. století do roku 1870 se používal název Královská třída či Karolinské náměstí.Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 600. Název Ovocný trh se nakonec uchytil podle převažujícího sortimentu zde prodávaného zboží.Kateřina Bečková, Zmizelá Praha. Staré město, Paseka, Praha–Litomyšl, 2005, s. 212.