S12369N

Míčovna v Královské zahradě

Ze Sudkova oblíbeného Hradu a Královské zahrady byla nejvíce poškozena budova Míčovny (někdy Velké Míčovny). Tato stavba, určená původně pro míčové hry, je renesanční památkou z roku 1567–1569 od dvorního architekta a stavitele Bonifáce Wolmutha.PV (VV, MS) [Pavel Vlček (Václav Vančura, Markéta Svobodová)], Královská zahrada (c. k. dvorní zahrada), in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Academia, Praha, 2000, s. 459–460, 466. Doplnila soubor staveb Královské zahrady, například Letohrádek královny Anny, oranžerii či skleníky, vzniklých také v 16. století.

Míčovna vyhořela až v závěru pražského povstání dne 9. května 1945, kdy zde měli požár založit z Prahy unikající okupanti.Oldřich Mahler, Po stopách květnového povstání v Praze, in: Staletá Praha XIX, Praha bojující, 1989, s. 26. Podrobný popis požáru a hašení in: Pavel Zeman, „Pražský hrad v květnu 1945. Svědectví o průběhu pražského povstání“, in: Paměť a dějiny 2/2015, s. 67–76. https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1502/067-076.pdf (vyhledáno 19. 6. 2017). Již téměř dvě století dříve (1757) byla poškozena pruským bombardováním, následkem kterého také vyhořela.Jan E. Svoboda – Jindřich Noll – Vladislav Skala, Praha 1945–2003. Kapitoly z poválečné a současné architektury, Libri, Praha, 2006, s. 16. Zničující požár v roce 1945 poškodil střechu, jejíž trámy se zřítily do interiéru stavby. Míčovna byla obnovena v letech 1948–1950 Pavlem Janákem za účasti Bedřicha Hacara. Restaurování a doplnění sgrafit na vnějších stěnách vedl sochař Josef WagnerJan E. Svoboda – Jindřich Noll – Vladislav Skala, Praha 1945–2003. Kapitoly z poválečné a současné architektury, Libri, Praha, 2006, s. 21., blízký Sudkův přítel, jemuž fotograf také dokumentoval vlastní tvorbu. Vedle klasických motivů se na fasádě nachází také jedna kuriozita – socialistická alegorie průmyslu se znakem pětiletky jako novotvar z doby této rekonstrukce.http://praga-magica.blog.cz/1012/micovna-prazskeho-hradu (vyhledáno 13. 7. 2017).

Míčovna je dodnes chloubou Královské zahrady, její nynější podoba je výsledkem zatím poslední obnovy z 90. let minulého století.