S12538N

Nádrž na vodu na Hradčanském náměstí

Protiletecká nádrž na vodu, sloužící pro rychlé hašení případných požárů v době války, byla uprostřed Hradčanského náměstí vybudována v roce 1944. Tato stavba je dobře doložená i díky zaznamenanému archeologickému výzkumu vedenému hradním archeologem Ivanem Borkovským, který zdokumentoval významný objev při hloubení nádrže. Jednalo se o nález vůbec první románské stavby v prostoru západně od bran současného Hradu, v oblasti někdejšího města Hradčan. Jednoprostorový kvádříkový dům ze 12.–13. století byl v místě pozdější stavby nádrže nalezen v celém půdorysu až do výšky max. 4 řádek kvádříků. V této podobě byl přenesen do podzemí Pražského hradu pod III. nádvoří, kde se nachází seskládaný do autentické podoby dodnes.Nález publikoval až Jan Frolík, 1988: Jan Frolík, Archeologický výzkum na Hradčanském náměstí v r. 1944 / Archaeological excavations at Hradčanské náměstí (Hradčany square) in 1944. Castrum Pragense I, Praha, 1988, s. 137–175. Druhá podobná stavba byla na Hradčanech archeology zaznamenána teprve v roce 2009, a to nedaleko, v chodníku před Salmovským palácem.Nález připomíná archeologická expozice v Salmovském paláci (Národní galerie v Praze).

Sudek svůj fotoaparát při snímání nádrže zaměřil na Salmovský palác (čp. 186/IV) na jižní straně náměstí. Úplně vpravo je zachycen fragment Schwarzenberského paláce (čp. 185/IV), kde v letech 1941–1945 sídlilo tzv. Heeresmuseum Prag (Vojenské muzeum), jehož sbírkový program byl založen hlavně na konfiskacích. Toto muzeum však nikdy nebylo zpřístupněno veřejnosti. Byly zde také byty zaměstnanců úřadu Říšského protektora.Jiří Padevět, Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé, Academia, Praha, 2013, s. 14.