S12767N

Nádrž na vodu na Malostranském náměstí

Požární nádrže na vodu byly za druhé světové války budovány na veřejných místech Prahy jako ochrana před případnými leteckými útoky. Zdeněk Wirth jmenuje celkem 67 nádrží a dále na 40 „bassinů“ a dalších opatření v pražských sadech.Zdeněk Wirth – Josef Sudek, Pražský kalendář 1946. Kulturní ztráty Prahy 1939–1945, Nakladatelství V. Poláčka, Praha, 1945, nepag.

Ochranná protiletecká nádrž na vodu na Malostranském náměstí byla vybudovaná v místě volného prostranství před budovou někdejšího profesního domu jezuitů (dnes Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy), kterou v době války užívala německá armáda.Jitka Zichová, Několik poznámek k historii profesního domu, in: https://www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/mala_strana.htm (vyhledáno 14. 6. 2017). V pozadí na severní straně náměstí stojí původně renesanční dům Smiřických čp. 6/III (jindy U Montágů), upravený ve 2. polovině 18. století. V paláci dnes sídlí Parlament České republiky. Podle Oldřicha Mahlera i tento dům za povstání utrpěl menší škody.Oldřich Mahler, Po stopách květnového povstání v Praze, in: Staletá Praha XIX, Praha bojující, 1989, s. 26.