S12489N

Národní muzeum na Václavském náměstí

V epicentru pražského povstání se ocitla také budova Národního muzea, stojící poblíž terče budov Českého rozhlasu. Sbírky muzea byly naštěstí včas přestěhovány na venkov, ztráty ale utrpěla samotná budova. Novorenesanční monumentální stavba Josefa Schulze z let 1885–1890 byla poškozena leteckou pumou Luftwaffe dne 7. května odpoledne. Bomba zasáhla střední trakt pravého dvora, kopuli, schodiště, některé výstavní sály a pracovny – zejména geograficko-paleontologické, mineralogické a numismatické oddělení, a rovněž knihovnu v přízemí.Oldřich Mahler, Po stopách květnového povstání v Praze, in: Staletá Praha XIX, Praha bojující, 1989, s. 26.

Sudkova fotografie zachycuje čilý ruch na náměstí, zřejmě ve dnech těsně po skončení povstání. V levé části obrazu zcela chybí silueta někdejšího nárožního domu. Ztráty na budově muzea z exteriéru nebyly tolik patrné.