S12627N

Faustův dům

Faustův dům nebo také Mladotovský palác je v jádru gotickou stavbou, jeho dnešní podoba pochází z doby kolem roku 1820.RB [Růžena Baťková], čp. 502/II, in: Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Academia, Praha, 1998, s. 362–363. Majiteli domu byli mimo jiné anglický alchymista a mystik Edward Kelley a český šlechtic se zájmem o fyziku a chemii Josef Mladota ze Solopysk. Právě zájmy těchto majitelů podnítily vznik faustovské legendy, která se k domu váže. Roku 1902 zakoupila palác Všeobecná nemocnice a tři roky později zde byla zřízena velká nemocniční lékárna,Josef Hrubeš – Eva Hrubešová, Pražské domy vyprávějí …, Nakladatelství Orion, Roztoky u Prahy, [1995], s. 135; RB [Růžena Baťková], čp. 502/II, in: Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Academia, Praha, 1998, s. 362–363. která zde sídlí dodnes.

Dům byl poškozen několika zásahy bomb 14. února 1945. Jedna ze zápalných bomb prorazila střechu, propadla druhým a prvním patrem a způsobila rozsáhlý požár; díky pohotovosti a obětavosti personálu nemocniční lékárny byl objekt zachráněn.Josef Hrubeš – Eva Hrubešová, Pražské domy vyprávějí…, Nakladatelství Orion, Roztoky u Prahy, [1995], s. 135. Josef Sudek na fotografii zachytil ruiny poškozené zahradní zdi ve Vyšehradské ulici.