S12320N

Kostel sv. Václava na Zderaze

Původně románský kostel v obci Zderaz byl vysvěcen roku 1181. Po založení Nového města Karlem IV. v roce 1348 se svatostánek stal jedním z novoměstských farních kostelů. Ve druhé polovině 14. století došlo k přestavbě kostela v gotickém slohu, později byl renesančně a raně barokně upravován. Kostel (podobně jako dnes neexistující přilehlý klášter) měl být v 90. letech 19. století zbourán v rámci pražské asanace, avšak demolici se podařilo zabránit úsilím Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy.KB [Klára Benešovská], Kostel sv. Václava na Zderaze, in: Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Academia, Praha, 1998, s. 163.

V období husitských válek v kostele působili husitští kněží. V roce 1926 kostel zakoupila Církev československá husitská, která kostel spravuje dodnes.

Kostel hrál význačnou roli při událostech těsně následujících po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942. Místní kostelník Josef Jeřábek se přátelil s kaplanem nedalekého kostela sv. Cyrila a Metoděje Vladimírem Petřkem a pomáhal při zajišťování oděvů, potravinových lístků a potravin pro parašutisty, kteří atentát vykonali a následně se ukrývali právě v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Jeřábek byl také jedním z mála očitých svědků (nepatřících k zasahujícím jednotkám a hasičům) boje o kryptu, v níž se parašutisti ukrývali – dne 18. června 1942 pozoroval události z úkrytu ve vikýři kostela sv. Václava.Jiří Padevět, Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé, Academia, Praha, 2013, s. 383–384.

Kostel sv. Václava na Zderaze byl poškozen během spojeneckého náletu na Prahu 14. února 1945. V tomto stavu ho zachytil také fotoaparát Josefa Sudka. Opravy kostela proběhly v roce 1947.