S12791N

Podstavec sochy Karoliny Světlé na Karlově náměstí

Bronzovou bustu spisovatelky Karoliny Světlé (1830–1899) vytvořil sochař Gustav Zoula; umístěna je na žulovém soklu podle návrhu architekta Josefa Fanty. Pomník byl na západní straně Karlova náměstí odhalen 29. května 1910. Do soklu je vsazena deska z černého mramoru se zlaceným nápisem KAROLINA / SVĚTLÁ / 24. II. 1830 – 7. IX. 1899. PAMÁTCE SLAVNÉ SPISOVATELKY / A Z VDĚKU ZÁSLUHÁM VELKÉ ČEŠKY / VĚNOVÁNO ROKU MDCCCCX. Po stranách soklu byly původně velké bronzové vázy s vavřínovým dekorem.

Stejně jako pomník Svatopluka Čecha na Vinohradech také busta Karoliny Světlé byla pravděpodobně odstraněna ve 40. letech v rámci rekvizice neželezných kovů a určena k rozlití. Odstraňování soch českých obrozenců však bylo také často motivováno germanizací Prahy, která kromě odstraňování symbolů české státnosti obnášela rovněž přejmenovávání ulic a náměstí.Jan B. Uhlíř – Jan Kaplan, Praha ve stínu hákového kříže, Ottovo nakladatelství, Praha, 2005, s. 94–99.

Josef Sudek vyfotografoval opuštěný žulový podstavec, zbavený jak bronzové sochy a váz, tak mramorové desky s nápisem. Busta Karoliny Světlé měla to štěstí, že byla zachována a po válce se spolu s deskou mohla vrátit na své původní místo.