S12373N

Podstavec sochy Svatopluka Čecha

V roce 1924 byl do Sadů Svatopluka Čecha (takto zvaných od roku 1903) na Vinohradech umístěn bronzový pomník s kamenným podstavcem věnovaný tomuto českému spisovateli. Autorem sochy byl Jan Štursa, architektonického řešení se zhostil Pavel Janák. Na počátku 40. let (zřejmě v roce 1942) byla socha odstraněna a odvezena na skladu kovů na Maninách. Za války byla v sadech rovněž vyhloubena protipožární nádrž, z níž později vznikl zahradní bazén s vodotrysky.

Přestože mnohé z českých soch, zvonů a dalších uměleckých předmětů zanikly v letech 1940–1943 při tzv. rekvizici neželezných kovů pro válečné účely,http://pamatky.bcb.cz/Zvony/Rekvizice-ceskych-zvonu-za-2-svetove-valky (vyhledáno 20. 6. 2017). „Nejvíce jich zaniklo při rekvisici kovů v roce 1942, kdy byly – až na monumentální stavby – všechny budovy zbaveny svých kovových součástek jako měděných střech, žlabů, mosazných klik, dveří i drobného zařízení a kdy mimo hřbitovy a kostely byly až na malé výjimky všechny bronzové pomníky, busty, reliéfy a památné desky spolu s většinou zvonů rozlity.“ Zdeněk Wirth – Josef Sudek, Pražský kalendář 1946. Kulturní ztráty Prahy 1939–1945, Nakladatelství V. Poláčka, Praha, 1945, nepag. vyskytovaly se i výjimky. Jednou z nich je právě pražský pomník Svatopluka Čecha. Jak zhodnotil v roce 1945 historik umění Zdeněk Wirth: „Nejkrásnější výsledek měla obětavá činnost některých vlastenců, jimž bylo nařízeno provádění odvozu rekvírovaných kovových předmětů ze hřbitova zvonů a bronzových plastik na Maninách do sléváren v severním Německu. Plukovníci Fr. a Vlad. Procházkovi a správce skladu Josef Ptáčník zachránili tak 2184 zvony kategorie B a C, z nichž i 287 pražských a většinu bronzových pomníkových sousoší i soch, bust, desek a plaket. Bylo radostným překvapením pro celou veřejnost, když po pražské revoluci vyšlo najevo, že jsou zachována v definitivních bronzových odlitcích vzácná sochařská díla, jako […] Štursův Svatopluk Čech […].Zdeněk Wirth – Josef Sudek, Pražský kalendář 1946. Kulturní ztráty Prahy 1939–1945, Nakladatelství V. Poláčka, Praha, 1945, nepag.

Josef Sudek po skončení války vyfotografoval jak prázdný podstavec sochy v sadech Svatopluka Čecha na pražských Vinohradech, tak zachráněnou sochu ve skladišti kovů na Maninách. Dnes se pomník Svatopluka Čecha nachází na původním místě a je kulturní památkou.http://pamatkovykatalog.cz/?element=14905628&action=element&presenter=ElementsResults (vyhledáno dne 20. 6. 2017).