Všechny fotografie Josefa Sudka zveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být dále užity bez souhlasu nositelů práv k fotografiím. Užívací práva náležejí dědicům autorských práv Josefa Sudka na základě uzavřené licenční smlouvy Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., stejně jako dědicům autorských práv autorů děl zobrazených na fotografiích.

Reprodukce je možné získat prostřednictvím fototéky ÚDU na adrese  janotova@udu.cas.cz anebo pavlis@udu.cas.cz. Podmínky poskytování reprodukcí z fototéky, její ceníky a formulář žádanky jsou uvedeny na http://www.udu.cas.cz/cs/fototeka/.