Archiv je postupně přidávaný soubor digitalizovaných fotografií Josefa Sudka, uložených v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. v oddělení fototéky a evidovaných v elektronické databázi. Celkový počet položek je přibližně 20.000 ks a na těchto webových stránkách bude kompletně zveřejněn do konce roku 2020. Každý pozitiv i negativ má v databázi svůj samostatný záznam. Databáze je výstupem projektu NAKI II, id. kód: DG16P02M002.

Pro potřeby online zveřejnění digitálních reprodukcí negativů byla zvolena metoda dvojího zobrazení. Vedle sebe je tak prezentována barevná fotografie negativu i její černobílý obraz digitálně převedený do pozitivu. Zadní strany pozitivů jsou digitalizovány pouze v těch případech, kdy se na nich objevuje originální razítko Josefa Sudka nebo jeho osobní poznámky. Část pozitivů byla v 80. letech 20. století adjustována lepidlem na papírovou podložku s kartotékovými záznamy. Z důvodu velmi náročného restaurátorského procesu odstranění podložek, který by mohl fotografie poškodit, se rozhodlo o zachování a digitalizaci stávajícího stavu. Reprodukce negativů je pořizována fotoaparátem Phase One IQ 180 ve fotoateliéru ÚDU AV ČR. Reprodukce pozitivů je pořizována na skeneru Epson Perfection 850 ve fototéce ÚDU AV ČR. Databáze je založena na programu FileMaker.
 

Tiráž

Autor fotografií: Josef Sudek
Digitalizace a úprava fotografií: Vlado Bohdan a Adéla Kremplová (fototateliér ÚDU AV ČR), Jan Douša (retuše), Kateřina Černá (skenování),  Johana Bártová a Borek Smažinka (náhledová digitalizace negativů)
Restaurátorské práce: Tereza Cíglerová, Kateřina Doležalová, Petra Šemíková, Barbara Gajewská (Restaurátorský ateliér ÚDU AV ČR)
Správa databáze: Markéta Janotová, Martin Pavlis (fototéka ÚDU AV ČR)
Web: Onkubator
Grafický design: Martin Groch & Tim+Tim, Richard Wilde
Editace záznamů databáze: Dušana Barčová, Markéta Janotová, Hana Buddeus, Martin Pavlis, Katarína Mašterová, Mariana Kubištová, Zuzana Krišková, Kateřina Lahodová, Vojtěch Märc, Amy Hughes

Poděkování

Tým SUDEK PROJECT vděčí za dosavadní péči o fond Josefa Sudka, za jeho prvotní ošetření a uložení, za založení inventářů a prvních záznamů do databáze zejména Dušaně Barčové, bývalé vedoucí fototéky ÚDU AV ČR, která se o fond pečlivě starala až do roku 2016. Zvláštní poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se nezištně na projektu podílejí (Šárka Těšíková, Klára Kudláčková, Viktorie Šmídová, Tereza Říhová, Kateřina Stránská, Alena Michálková).