Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl:
od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví

Pětiletý projekt Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. se zabývá výzkumem a prezentací v našem prostředí dosud opomíjené problematiky fotografické dokumentace uměleckých děl, a to na příkladu jednoho z nejdůležitějších souborů tohoto zaměření u nás, jehož autorem je Josef Sudek. Fotografická reprodukce výtvarného umění a architektury je obecně základním nástrojem pro zpřístupnění této části národního kulturního dědictví na odborné i laické úrovni. Josef Sudek v této části své tvorby vědomě překonával standardy doby a i při běžné řemeslné dokumentaci projevoval svůj ojedinělý autorský pohled.

Cílem projektu je komplexní záchrana, fyzické i digitální uchování, odborné zpracování, zhodnocení a představení souboru cca 13500 negativů a 6000 pozitivů Josefa Sudka široké veřejnosti. Ten pochází převážně ze druhé třetiny 20. století a je uložený ve fototéce Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Tato část tvorby autora nebyla dosud až na výjimky odborně zhodnocena ani veřejně představena. Soubor má nespornou paměťovou hodnotu a je cenný i proto, že obsahuje řadu fotografií děl umělců, kteří jsou dnes často zapomenutí. Umělecký pohled Josefa Sudka v rámci reprodukční a dokumentační fotografie bude představen zejména dvěma vybranými soubory – fotografií Prahy zničené nálety v roce 1945 a analýzou vztahu fotografie k uměleckým dílům obecně na příkladu dokumentace sochařství. Plánované jsou ovšem i další dílčí výstupy. Zpřístupnění celého souboru v online databázi umožní odkrýt a dále zkoumat známé i zapomenuté výtvarné dědictví minulého století.

Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), id. kód: DG16P02M002. Doba trvání: 2016–2020.

sudek project
Project team
contact

Spolupracovníci:
Johana Bártová
Kateřina Černá
Jan Douša
Adam Havlík
Amy Hughes
Zuzana Krišková
Kristýna Kučerová (Kramlová)
Kateřina Lahodová
Vojtěch Märc
Jan Salava
Borek Smažinka
Veronika Telnarová
Stanislav Tryputen

Dobrovolníci:
Klára Kudláčková
Alena Michálková
Kateřina Stránská
Viktorie Šmídová
Šárka Těšíková
Tereza Říhová

Graphic design:
Martin Groch, Tim+Tim

web coding:
Onkubator 

contact

TISKOVÉ ZPRÁVY

Výstava „Josef Sudek: V šeru chrámu“  PDF
Konference „Naléhavá přítomnost“ PDF
Výstava „Josef Sudek: V ateliéru“ PDF
Výstava „Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy“ PDF

NAPSALI O NÁS

Týden.cz 10. 6. 2016
Česky Rozhlas Vltava, Mozaika 30. 6. 2016
Česká televize, Události v kultuře 1. 7. 2016
ihned.cz 30. 11. 2016
Česká televize, Události v kultuře 2. 12. 2016
Český Rozhlas Vltava, Mozaika 6. 12. 2016
lidovky.cz 9. 12. 2016
artikl.org 25. 12. 2016
Bulletin UHS 1/2017 výřez; červen 2017
Česká věda 07/2017, video reportáž
Art & Antiques 05/2018, dílo měsíce
Respekt č. 22, 28. 5. 2018
Týden, 28. 5. 2018
Lidové noviny a online, 7. 6. 2018
Hospodářské noviny, 1. 6. 2018
Artalk.cz, 6. 6. 2018
Artmix České televize, 13. 6. 2018
ČT24 – Události v kultuře, Česká televize, 21. 5. 2018
Art+ video reportáž, 20. 7. 2018
Lidové noviny, 1. 8. 2018
Artzóna České televize, 14. 8. 2018
Echo 24, 16. 8. 2018
Nová Večerní Praha, 28. 6. 2019
Aktualne.cz, 30. 6. 2019
Týden.cz, 4. 7. 2019
avcr.cz, 9. 7. 2019
Český rozhlas Vltava, 24. 7. 2019
blesk.cz, 22. 6. 2020
seznamzpravy.cz, 23. 6. 2020
literarky.cz, 23. 6. 2020
protisedi.cz, 23. 6. 2020
Český rozhlas Vltava, 25. 6. 2020 (00:21:45–00:28:03)
reflex.cz, 28. 6. 2020
harpersbazaar.cz, 29. 6. 2020
Lidové noviny, 30. 6. 2020, lidovky.cz
idnes.cz, 30. 6. 2020
Právo, 1. 7. 2020, s. 11
ČT 24, 5. 7. 2020
Události České televize, 5. 7. 2020
artmagazin.eu, 5. 7. 2020
Art Antiques 7/2020, artantiques.cz 10. 7. 2020
Podcast GHMP #3, 20. 7. 2020
artalk.cz, 5. 8. 2020
forbes.cz, 18. 8. 2020
aktualne.cz, 20. 8. 2020
artikl.org, 24. 8. 2020
Právo, 28. 8. 2020, s. 8
respekt.cz, 30. 8. 2020 a Respekt roč. XXXI, 31. 8. 2020, s. 52–55
bubinekrevolveru.cz, 16. 9. 2020
wave.rozhlas.cz, 10. 11. 2020