Fešandy ze šuplíků. Sudek, sochy, jižní Čechy

25. 6. – 19. 9. 2021
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Kostelní 20/I, 37701 Jindřichův Hradec

„Fešandy ze šuplíků. Sudek, sochy, jižní Čechy“ navazují na výstavu realizovanou v roce 2020 v Galerii hlavního města Prahy, která toto téma poprvé komplexně představila. Už Anna Fárová psala, že sochy byly pro Sudka nejen předmětem zakázkové činnosti, ale i oblíbeným námětem. Také proto sochám, zejména těm gotickým, říkal Sudek láskyplně „fešandy“.

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

Výstava připravená pro Jindřichův Hradec opakuje některé důležité momenty, v nichž se Sudkova záliba ve fotografování uměleckých děl potkala s jeho profesionální prací na zakázku, ať už to bylo fotografování v pražské katedrále sv. Víta, v lese Betlémě u Kuksu nebo v Lapidáriu Národního muzea v Praze. Představuje rovněž široké spektrum spolupráce s umělci, např. Hanou Wichterlovou, Emilem Fillou či Josefem Wagnerem.

Důraz na jižní Čechy má své opodstatnění v Sudkově oblibě jihočeské gotiky. Výstava je také příležitostí „vytáhnout ze šuplíků“ Sudkovy fotografie děl jeho současníků, kteří jsou s regionem spjatí, jako byli malíři Jan Kojan, Sláva Tonderová-Zátková či Bohumil Ullrych, nebo sochaři Břetislav Benda, František Bílek či Ladislav Pichl.

Tiráž:
Autorky výstavy: Hana Buddeus, Katarína Mašterová
Kurátor: Martin Vaněk
Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán
Grafický design: Martin Groch
Adjustace: Tereza Cíglerová, Kateřina Doležalová, Barbara Líznerová
Newprinty: Vlado Bohdan
Technická podpora: František Šmatlák
Instalace: Roman Matějka
Propagace: Jana Mašková, Ivana Paarová, Barbara Líznerová
Poděkování: Alšova jihočeská galerie, Archiv výtvarného umění, Muzeum Jindřichohradecka, Markéta Staňková, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Jakub Wagner
Zvláštní poděkování: PhDr. Jitka Čechová, doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., Petr Soukup, DiS

Výstavu připravilo Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i.