Josef Sudek a fotografie uměleckých děl
– předchůdci i současníci

Fotografie byla již od svého vzniku využívána i k zachycení nejrůznějších uměleckých artefaktů. Od poloviny 19. století nalézali v této oblasti své uplatnění i někteří fotografové v českých zemích. V jeho závěru se pak jejich práce stále častěji šířila i prostřednictvím nových tiskařských technik. Vedle reprezentativních alb se tak dělo formou odborných i popularizačních knih, později i reprodukcí v časopisech, na plakátech a pohlednicích. Ve 20. století se jí věnovaly velké profesionální podniky i jednotliví fotografové. Jedním z nich byl i Josef Sudek. Umělecká díla nalézáme v jeho rozsáhlé pozůstalosti již od raných fotografických děl, v následné komerční práci meziválečné doby i volné autorské tvorbě 50. – 70. let. Celý život se vracel k Letohrádku královny Anny, opakovaně snímal prostory i detaily sochařské výzdoby katedrály sv. Víta nebo Karlova mostu, pracoval pro výtvarníky sdružené v S. V. U. Mánes i Umělecké besedě, podobně jako pro památkáře i soudobé architekty. Fotografické předlohy pro mnohé knižní projekty vznikaly řadu let, v některých případech i několik desetiletí. Některé zakázkové práce Josef Sudek zařazoval i do publikací a výstav, představujících jeho autorskou tvorbu. 

Jan Mlčoch je kurátorem sbírky fotografie v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a uměleckým vedoucím fotografické Galerie Josefa Sudka. Podílel se na zpracování muzejních sbírkových fondů a na přípravě mnoha fotografických výstav (František Drtikol, Jaroslav Rössler, Josef Sudek, Miroslav Hák, Česká fotografická avantgarda 1918 –1948, Akt v české fotografii, Česká fotografie 20. století ad.); je autorem řady knih a katalogů. Před rokem 1989 pracoval v technických profesích v Národní galerii v Praze, Stavebním podniku Benešov u Prahy, Národním technickém muzeu a v nakladatelství Odeon. Jako aktivní umělec spolupracoval v letech 1974 až 1980 s Karlem Milerem, Petrem Štemberou a Jiřím Kovandou.

Jan Mlčoch
1. Prosinec 2016
10:00
close