Josef Sudek: Topografie sutin (Praha)

22. 5. – 19. 8. 2018
Galerie hlavního města Prahy
Dům fotografie
Revoluční 5, Praha 1

Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor snímků Josefa Sudka (1896–1976), který v roce 1945 fotografoval pražské památky poničené během druhé světové války, zejména při bombardování ze 14. února 1945 a také během Pražského povstání. Soubor zobrazuje válkou pozměněný městský prostor a ukazuje i některá preventivní válečná opatření. Necelé čtyři stovky dochovaných negativů souboru zachycují například zničený areál Emauzského kláštera, Staroměstskou radnici, Staroměstské náměstí a jeho okolí či sběrnu kovových soch a zvonů na Maninách. Tyto fotografie byly dosud představeny pouze v dobových publikacích, především v Pražském kalendáři 1946 vydaném s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945 nakladatelem Václavem Poláčkem.

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

Vystavený soubor je v kontextu Sudkova díla výjimečný. Představuje fotografický vhled do nitra města a jeho památek v prvních dnech míru, kdy se autor snímáním obyvatelů Prahy, kteří přihlížejí ruinám historického centra, zcela ojediněle přiblížil reportážní fotografii. Jedním z témat, na které výstava kriticky poukazuje, je fotografie jako médium zprostředkování zásadních historických událostí – zdůrazněna je obrazová kvalita těchto záznamů, jež bývá často opomíjena. Součástí výstavy budou snímky dalších známých i anonymních fotografů, pocházející od patnácti veřejných i soukromých zapůjčitelů.

Výstava je výstupem SUDEK PROJECT. Připravili ji Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. a Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. Výstava má také stejnojmennou putovní verzi, která probíhá ve spolupráci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i s Českými centry a od počátku roku 2018 je postupně představována v několika evropských městech.

Plakát výstavy JPG
Pozvánka PDF
Brožurka k výstavě PDF (texty a popisky)
Tisková zpráva PDF

Tiráž:
Kurátoři: Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová
Autor nových zvětšenin: Vlado Bohdan
Koordinátorka za GHMP: Jitka Hlaváčková
Architektonické řešení: Barbara Zedková a Lenka Mrzílková – Studio Miaow
Grafický design: Martin Groch, Tim+Tim
Adjustace fotografií: Martina Chadimová, Kateřina Doležalová, Barbara Gajewská, Petra Šemíková, Dantik, GHMP
Překlady: Stephan von Pohl
Redakce textů: Studio Datle, Vladimíra Šefranka Žáková
Produkce za GHMP: Radka Lhotáková, Jana Koubková
PR a marketing: Michaela Vrchotová (vedoucí za GHMP)
Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová (vedoucí za GHMP)
Poděkování zapůjčitelům: Archiv B&M Chochola, Archiv hlavního města Prahy, Archiv Národního muzea, Archiv Pražského hradu, Moravská galerie v Brně, Muzeum hlavního města Prahy, Národní památkový ústav, Archiv Atelieru Paul, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Vojenský historický ústav Praha, soukromí zapůjčitelé
Zvláštní poděkování: Team Sudek Project, Jitka Štětková, Jan Mlčoch, Martina Chadimová, David Klouček
Mediální partneři: Art&Antiques, Art for Good, ArtMap, Český rozhlas, Expres FM, Literární noviny, Prague Events Calendar, protisedi.cz, Radio 1, XANTYPA

Vernisáž:
Pondělí, 21. 5. 2018 od 18:00 hod. Výstavu zahájí Magdalena Juříková, ředitelka GHMP, o její koncepci promluví kurátorky výstavy Katarína Mašterová (ÚDU) a Mariana Kubištová (UPM).

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, čtvrtek do 20 hodin
Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

K výstavě vychází katalog vydaný nakladatelstvím Artefactum Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. 

DOPROVODNÉ PROGRAMY A EDUKAČNÍ AKTIVITY:
(Podrobně na webu galerie)

so 2.6. od 16:00
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Marianou Kubištovou a fotografem Vlado Bohdanem.

út 12.6. od 10:00/14:00 workshop a 18:00 moderovaná diskuse
Negativ – Pozitiv – Newprint! (rozklikni pro podrobný program akce). Workshop v temné komoře s ukázkou vzniku fotografie ze Sudkova negativu a večer moderovaná diskuse na téma nových zvětšenin ze starých negativů.
Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1 / Dům fotografie GHMP, Revoluční 5, Praha 1

ne 22.7. od 15:00
Kolektiv autorů představí svůj projekt mapy Prahy z roku 1945, který zahrnuje místa, jež v daném roce fotografoval Josef Sudek. Následuje krátká prohlídka výstavy, po níž se uskuteční procházka po Sudkových lokacích v okolí Staroměstského náměstí.

st 8.8. od 18:00
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Katarínou Mašterovou a historikem Adamem Havlíkem.