Josef Sudek: Topografie sutin. Praha 1945 (Wrocław)

14. 3. – 5. 5. 2019
Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5, 50156 Wrocław, Polsko

Těsně po skončení druhé světové války v roce 1945 se vydal fotograf Josef Sudek (1896–1976) do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které zde válka napáchala. Vznikl tak neobvyklý soubor bezmála čtyř stovek snímků jak dokumentačního, tak uměleckého charakteru, které zachycují zničené stavby, deinstalované sochy či ochranná protipožární a protiletecká opatření. Soubor těchto negativů je dnes uložen v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky v Praze. Výstava představuje čtyřicet z těchto dosud nevystavených snímků formou nových zvětšenin. Vratislavské Muzeum Architektury hostí poslední reprízu výstavního projektu, který byl již představen v Düsseldorfu, Miláně, Římě, Paříži a v rozšířené verzi v Praze. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým centrem Varšava.

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

„Praze se letecké útoky téměř po celou válku vyhýbaly – bombardování zažila až v roce 1945. Do námětu Sudkových fotografií se nejvíce promítly dvě historické události z tohoto roku. Tou první bylo zmýlené bombardování Prahy spojeneckými letadly dne 14. února, jež se dotklo zejména památek jižní části širšího centra (pražských čtvrtí Nové Město a Vinohrady). Mezi nimi se Sudek zaměřil především na oblast velmi poničeného Emauzského kláštera, v jehož interiérech ho zaujala skrytá poetika ruin a nepořádku či světlo prostupující skrz rozpadlé stropy. Ve dnech 5. až 9. května 1945 pak proběhlo tzv. Pražské povstání, které sice přineslo mír a osvobození, ovšem za cenu fatálního poškození Staroměstské radnice. Z tehdy devastovaných historických památek Sudek dokumentoval nejvíce oblast Staroměstského náměstí s obnovujícím se městským ruchem.

Třetí skupinou, která zaujala Sudka jako samostatný výtvarný námět, bylo skladiště zabavených soch a zvonů na Maninách v přístavu u řeky Vltavy v pražské čtvrti Holešovice, kde fotografoval převážně sochy z pražských pomníků a kostelní zvony naskládané do náhodných asambláží surrealistického vyznění. V souboru pak nalezneme také jednotlivé snímky podstavců na veřejných prostranstvích, ochuzených během okupace o tyto „své“ sochy, protipožárních nádrží, jež často na dlouhou dobu změnily podobu mnoha pražských náměstí, či opuštěnou pražskou barikádu.“

– z doprovodného textu k výstavě

Plakát výstavy JPG
Pohlednice A5 PDF
Leták A4 s texty polsky PDF
Leták A4 s texty anglicky PDF

Tiráž:

Organizátoři: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., České centrum Varšava, Muzeum Architektury we Wrocławiu
Autor fotografií: Josef Sudek
Kurátoři výstavy: Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová
Autor nových zvětšenin: Vlado Bohdan
Video: Adéla Kremplová
Architektky: Barbara Zedková a Lenka Mrzílková (Studio Miaow)
Adjustace fotografií: Tereza Cíglerová, Kateřina Doležalová, Barbara Gajewská, Petra Šemíková
Grafický design: Martin Groch a Tim+Tim
Produkce: Tereza Koucká, Katarína Mašterová, Adéla Kremplová, Martin Pavlis, Jolanta Gromadzka
Poděkování: Adam Havlík, Markéta Janotová, Jitka Zámorská, Taťjana Langášková

Vernisáž
Ve čtvrtek 14. března 2018 v 17:00 za přítomnosti Adély Kremplové a Martina Pavlise z Ústavu dějin umění AV ČR.

Doprovodný program:
V pátek 15. března 2018 ve 12:00 – Komentovaná prohlídka výstavy s Adélou Kremplovou a Martinem Pavlisem z Ústavu dějin umění AV ČR (v angličtině).

Adresa:
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50156 Wrocław, Polsko
Otevřeno út-st, so-ne: 10:00–17:00, čt-pá: 12:00–19:00

Výstava potrvá do 5. května 2019

Facebook Muzea Architektury
http://www.ma.wroc.pl
http://warsaw.czechcentres.cz/cs/

Partneři