Josef Sudek: Tzv. volná tvorba

23. 9. – 13. 12. 2020
Window Gallery, Husova 4, Praha 1

Po smrti Josefa Sudka (1896–1976) darovala Božena Sudková Ústavu dějin umění AV ČR soubor Sudkových více jak 20 000 negativů a originálních fotografií. Tematicky sbírka zahrnuje široké spektrum reprodukcí uměleckých děl (včetně užitého umění a architektury), počínaje pěstními klíny, řeckou a římskou antikou přes české románské umění, gotiku, baroko a 19. století až k umění Sudkových současníků.

Sudek Project
Sudek Project
/
/

Jedním z výsledků projektu, který byl věnován komplexnímu zpracování Sudkova fondu v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, je zpřístupnění všech fotografií prostřednictvím online databáze, dostupné na www.sudekproject.cz.

V Sudkově fondu, uloženém v Ústavu dějin umění AV ČR, se kromě fotografií uměleckých děl nacházejí i některé další zakázkové práce, například rozsáhlý soubor reklamních fotografií pro Družstevní práci, který už v minulosti veřejnosti představil Vojtěch Lahoda.

Zcela neznámý soubor Sudkových snímků zachycujících ženu u sporáku pravděpodobně také vznikl na zakázku. Pohledy na ženské ruce a technické detaily připomenou Man Rayovy fotografie Meret Oppenheimové s tiskařským strojem. Ženské tělo ovšem zde neslouží jako vizuálně přitažlivý objekt, ale výhradně jako aktér zobrazené události.

Jako tzv. volná tvorba byly v některých případech označeny fotografie, které nezobrazují umělecká díla a ve sbírce věnované Ústavu dějin umění se nejspíš ocitly omylem, nebo se k nim zatím nepodařilo zjistit žádné bližší informace. Výstava pracuje s tímto faktem, prezentuje fotografie, pro jejichž přítomnost ve sbírce fotografií uměleckých děl se jen těžko hledá opodstatnění, většinou nejsou datované ani nijak popsané.

Výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu.

Autorka výstavy: Hana Buddeus
Návrh instalace a grafiky: Jan Brož
Předtisková úprava fotograií: Vlado Bohdan
Produkce výstavy:Barbara Líznerová
Překlad: Sean Mark Miller
Jazyková korektura: Dagmar Nárožníková

Partneři