Josef Sudek: V šeru chrámu

29. 6. – 30. 8. 2016
Ateliér Josefa Sudka, Praha

Výstava světově proslulého českého fotografa Josefa Sudka, uspořádaná v roce jeho 120. výročí narození (1896) a 40. výročí úmrtí (1976), představila originální, dosud nevystavované a převážně nepublikované fotografie pražského chrámu sv. Víta, zapůjčené pro tuto výstavu ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.

Fotografie Josef Sudek pořídil v období od konce 30. let minulého století přibližně do konce druhé světové války v roce 1945. Nejedná se o známý soubor snímků rozestavěné katedrály z 20. let 20. století, ale naopak o fotografie spíše neznámé a zatím hlouběji odborně nezkoumané, z válečného protektorátního období. Tehdy Sudek katedrálu rozsáhle a dlouhodobě fotografoval pro účely její obrazové monografie. Kniha nakonec nevyšla, část snímků z cyklu svatovítského chrámu však byla publikována v Sudkových obrazových publikacích o Pražském hradě a o Praze z let 1945 až 1948.

Náměty fotografií z tohoto cyklu zahrnují pohled na katedrálu sv. Víta v celku i detailu. Jsou to snímky interiérů či exteriérů, architektonických detailů, chrámové výzdoby, mobiliáře a inventáře včetně předmětů chrámového pokladu, a to v množství variant i zkušebních pozitivů.

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

„Rekonstruovali vnitřek Svatého Víta. Ze zvědavosti jsem se tam podíval. To byl k mému překvapení jiný svět. [...] Vylezl jsem nahoru do triforia. Viděl jsem tam Karla IV. Usmíval se.  Byl jiný, než jak jsem ho znal. Plastika měla neutrální světlo. A to bylo úžasné. Myslel jsem dřív, že bez slunce nelze fotografovat, že věci mohou být zvládnuty jen při slunečním světle. [...] Tam v interiéru byla atmosféra, ale na hlavě Karla IV. žádná atmosféra nebyla. Ta hlava mě zaujala víc než interiér. Nevěděl jsem, jestli se to vůbec dá fotografovat.“ – Josef Sudek

„Vyrůstal jsem u Kutné Hory. Když jsem jako kluk viděl tu gotiku, koukal jsem jako zajíc na novej sníh. Já nebyl zvlášť vzdělanej, já vyrůstal v gotice a ani jsem o tom nevěděl...“ – Josef Sudek

Katalog výstavy PDF 
Plakáty k výstavě PDF
Doprovodný leták PDF
Tisková zpráva PDF
Elektronická pozvánka PDF

Tiráž:

Kurátoři výstavy: Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová
Kurátorka galerie: Lucie Mlynářová
Grafický design: Michal Smejkal – Studio Symbiont
Rámování: Rámy Pasparty
Produkce: Lucie Mlynářová, Katarína Mašterová, Markéta Janotová
Překlady: Peter Stephens
Restaurování: Tereza Cíglerová, Kateřina Doležalová, Petra Šemíková
Program vernisáže: Tomáš Slavický - ukázky varhaní hudby z chrámu sv. Víta
Poděkování: Martin Pavlis, Vlado Bohdan, Petr Zinke, Tomáš Slavický, Petr Helbich, Pavel Vančát, Mariana Šindelková, Taťána Petrasová, Rámy Pasparty

Doprovodné programy:

26. 7. 2016 – Komentovaná prohlídka, vedená Katarínou Mašterovou a Marianou Šindelkovou.
30. 8. 2016 – Komentovaná prohlídka vedená Vojtěchem Lahodou a Taťánou Petrasovou, hudební večer s gramodeskami Josefa Sudka, vedený jeho bývalým asistentem a přítelem MUDr. Petrem Helbichem.

Ohlasy z médií:

Týden.cz 10. 6. 2016
Český rozhlas Vltava, Mozaika 30. 6. 2016
Česká televize, Události v kultuře 1. 7. 2016

Partneři