Budova postavená jako novostavba Ministerstva zahraničního obchodu na základě návrhu Josefa Sakaře v letech 1920–1922 byla v období protektorátu chráněna mohutným obezděním parteru. Podobné opatření se týkalo mnoha pražských budov, například také pražského orloje či sochařských děl v interiéru chrámu sv. Víta. V případě budovy ministerstva nebyla cílem ochrany přímo památka, ale spíše instituce v ní umístěná.Zdeněk Wirth – Josef Sudek, Pražský kalendář 1946. Kulturní ztráty Prahy 1939–1945, Nakladatelství V. Poláčka, Praha, 1945, nepag. Žaneta Vobořilová Kadlecová, Protiletecká opatření architektonických památek na území Prahy v letech 1939–1945, in: Magdaléna Nová – Marie Opatrná (eds.): Staré a Nové. Staré jako východisko, či překážka? Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních program, Katolická teologická fakulta, Praha, 2016, s. 331–334. Není známo, kdy přesně snímek vznikl – jestli po skončení války, nebo ještě v období protektorátu.

Snímaná budova byla navržena ve stylu novoklasicismu v rámci nové regulace tzv. Rejdiště, území mezi Karlovým a Čechovým mostem, „jež se od 70. let 19. století měnilo v monumentální čtvrť napodobující vídeňskou Ringstrasse“.RŠ [Rostislav Švácha], čp. 78/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 167. Podle historika architektury Rostislava Šváchy „budova představuje kvalitní výkon nejkonzervativnějšího proudu v pražské architektuře 20. let 20. století“.RŠ [Rostislav Švácha], čp. 78/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 167. Její dispozice se opřela o schéma použité architektem Josefem Schulzem na budově nového Národního muzea.

Od 50. let 20. století budova slouží jaderné a fyzikálně inženýrské fakultě ČVUT, dříve v ní sídlil také uměleckohistorický seminář Karlovy univerzity a vyučovali zde i významní historici umění Vojtěch Birnbaum, Josef Cibulka, Antonín Matějček či Karel Chytil.RŠ [Rostislav Švácha], čp. 78/I, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Academia, Praha, 1996, s. 167.

Color
green
Perex
17. listopadu 78/5 - Břehová 7, Praha 1