Negativ – Pozitiv – Newprint!

12. 6. 2018
Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1
Dům fotografie GHMP, Revoluční 5, Praha 1

V pozůstalostech fotografů, uložených v archivech a v muzejních sbírkách, se kromě originálních pozitivů často nachází i velké množství negativů. Jak vystavovat či publikovat fotografické obrazy, které se dochovaly jen na negativech? Jak postupovat při zhotovování tzv. newprintů, novodobých tisků z originálních negativů? Workshop se zaměří na různé aspekty této aktuální problematiky, a to jak v praktické rovině (ukázka výroby newprintů ve fotokomoře), tak v rovině teoretické (moderovaná diskuze).

Sudek Project
Sudek Project
/
/

Akce je součástí doprovodného programu k výstavě Josef Sudek: Topografie sutin.

PROGRAM

10:00 / 14:00, Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1
Workshop s fotografem Vlado Bohdanem. Ukázka výroby nových pozitivů, tzv. newprintů, z originálních negativů Josefa Sudka ve fotokomoře.
(2 skupiny)

18:00, Dům fotografie GHMP, Revoluční 5, Praha 1
Moderovaná diskuze historiček umění Kataríny Mašterové a Hany Buddeus s fotografy Vlado Bohdanem, Janem Doušou a Jaroslavem Benešem a kurátorem Jiřím Pátkem. 
Součástí diskuse bude demonstrace různých materiálů nových printů z origináních Sudkových negativů: klasické i digitální fotografie a inkoustového tisku. Bude je možné porovnat se Sudkovými originály.

Vstup na akce je volný.
Nutná předchozí registrace na pr@ghmp.cz

Partneři