Negativy a jejich uložení v (ne)sbírkách

22. 10. 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Workshop se zaměří na problematiku péče o fotografické negativy, a to i v institucích, které je nevedou jako sbírkové předměty a proto nedisponují adekvátními úložnými prostory. Druhá část workshopu se jako jednomu z možných řešení bude věnovat navazování spolupráce s partnerskými institucemi. Program ukončíme prohlídkou restaurátorského ateliéru a depozitáře v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

PROGRAM WORKSHOPU

9:30 – 10:00
Registrace účastníků

10:00 – 10:10
Zahájení
Kateřina Doležalová (Ústav dějin umění Akademie věd ČR)

10:10 – 10:30
Identifikovat, očistit, nově uložit
Kateřina Doležalová (Ústav dějin umění Akademie věd ČR)

10:30 – 12:00
Představení sbírek negativů z jednotlivých regionálních muzeí

12:00 – 13:00
Přestávka s občerstvením

13:00 – 13:20
Uložení a popis fotografických archiválií v oddělení písemných archiválií NFA
Tomáš Lachman (Národní filmový archiv)

13:20 – 13:40
Ateliér restaurování fotografií na VŠVU v Bratislavě
Jana Križanová (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)

13:40 – 14:00
Reakreditace studijního programu Konzervování a restaurování fotografie na FAMU
Ludmila Holotíková (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze)

14:00
Prohlídka restaurátorského ateliéru a depozitáře ÚDU

Vsup na workshop je zdarma po předchozí registraci. Počet míst je omezený.
Registrace: dolezalova@udu.cas.cz

Facebooková událost ZDE.

Partneři