Reprodukce uměleckých děl a autorská práva

1. 11. 2017
Akademické konferenční centrum, Praha
Husova 4a, 110 00 Praha 1

Workshop se zaměří na problematiku uplatňování autorských práv spojených se zveřejňováním fotografií uměleckých děl, objasní práva a povinnosti sbírkových institucí a nabídne řešení konkrétních situací. Závěr workshopu bude věnován i vybraným aktuálním problémům fotografie a práva, s nimiž se dnes potýkají tvůrci i uživatelé fotografických děl, například otázce užití cizího díla v rámci vlastní tvorby.

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

PROGRAM WORKSHOPU

9:00 – 9:20
Registrace účastníků
9:20 – 9:30
Úvodní slovo ředitele ÚDU doc. PhDr. Tomášte Wintera, Ph.D.
9:30 – 10:30
Přednáška JUDr. Františka Vyskočila, Ph.D., specialisty na autorské právo
10:30 – 11:30
Přednáška MgA. Mgr. Michala Adamovského, ředitele neziskové organizace Fair Art
11:30 – 12:00
Pauza s občerstvením
12:00 – 13:00
Moderovaná diskuse

Vstup na workshop je volný. Registrace: sudekproject@udu.cas.cz

Plakát PDF
Program PDF

Partneři