Tři procházky Prahou roku 1945 s fotografiemi Josefa Sudka

Tištěná verze mapy „Praha roku 1945 na fotografiích Josefa Sudka“ přináší snímky a hlavní informace ve formě drobného kapesního průvodce, který nabízí tři spojité procházky vybranými lokalitami Prahy v doprovodu fotografií a stručných popisů míst, a vyzývá k jejich podrobnému studiu prostřednictvím podrobnější webové mapové aplikace.

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

Mašterová, Katarína – Kubištová, Mariana

(skládaná mapa bez ISBN): Tři procházky Prahou roku 1945 s fotografiemi Josefa Sudka 

Institucionální podpora: projekt „Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví“ , Ministerstvo kultury, NAKI II, id. kód: DG16P02M002 (2016–2020)

PDF mapy