Instant Presence. Representing Art in Photography

Spolu s digitalizací sbírek a redefinováním analogových archivů se objevila celá řada nových témat spojených s problematikou fotografie uměleckých děl. Fotografie tohoto typu uložené ve fototékách uměleckohistorických institucí, v pozůstalostech historiků umění, umělců a fotografů, v archivech, muzeích a galeriích a reprodukované v časopisech a uměleckohistorických publikacích se dnes těší dosud nebývalé pozornosti.

V knize vydané k poctě Josefa Sudka (1896–1976), českého fotografa, který se proslavil zejména fotografiemi orosených oken ateliéru, se potkávají texty zahraničních odborníků zabývajících se dlouhodobě tématem fotografické reprodukce uměleckých děl s příspěvky kurátorů a historiků umění, kteří se specializují na fotografickou tvorbu Josefa Sudka. Šíře a hloubka záběru fotografa, pro nějž byla práce na reprodukcích uměleckých děl jedním ze zdrojů obživy, umožňuje hledat odpovědi na řadu důležitých otázek, týkajících se zprostředkování uměleckých děl pomocí fotografie.

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

Hana Buddeus – Vojtěch Lahoda – Katarína Mašterová (eds.)
Instant Presence. Representing Art in Photography
Praha: Artefactum, 2017
319 stran, 97 obrázků
Kniha vychází v angličtině.
ISBN 978–80–86890–09–8

Autoři textů: Hana Buddeus, Costanza Caraffa, Antonín Dufek, Sarah Hamill, Amy Hughes, Geraldine A. Johnson, Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Megan R. Luke, Katarína Mašterová, Jan Mlčoch, Hélène Pinet, Rolf Sachsse
Koordinátor editace: Hana Buddeus
Rejstřík a korektury: Vít Bohal
Design: Tim+Tim & Martin Groch
Tisk a vazba: Helbich a.s., Brno

Obsah:

INTRODUCTION
1. REPRODUCING ART’S HISTORY
– “The Life of Objects”: Sculpture as Subject and Object of the Camera’s Lens (Geraldine A. Johnson)
– Josef Sudek and the Photography of Works of Art – his Predecessors and Contemporaries (Jan Mlčoch)
– Sudek’s Revelations (Antonín Dufek)
2. FROM SOUVENIR TO ARCHIVE DOCUMENT
– Rodin and his Marble Sculptures: A Photographic Passion (Hélène Pinet)
– Manzoni in the Photothek. Photographic Archives as Ecosystems (Costanza Caraffa)
– The Ambivalent Power of Reproduction: Josef Sudek’s Postcards (Amy Hughes)
3. SCULPTURE AS PHOTOGENIC BODY
– The Photographic Detail and Sculptural Seeing (Sarah Hamill)
– Braun, Brokof, Sudek et al.: Czech Baroque Sculpture in the Light of Modernist Photography (Hana Buddeus)
–- Modern Sculpture, A Photobook (Megan R. Luke)
– Photographer and Painter: Josef Sudek and the Mystery of the Image (Vojtěch Lahoda)
– Volume, Material and “Something Else”: Sudek as Engaged Observer of a Turning Point in Modern Czech Sculpture (Katarína Mašterová)
– There Appeared to Be Chaos: Josef Sudek’s Work in the Context of Avant-Garde Architectural Photography in the 1920s and 1930s (Rolf Sachsse)
– The Poetics of Geometry: Josef Sudek as a Photographer of Modern Architecture (Mariana Kubištová)
CONTRIBUTORS
SELECTED BIBLIOGRAPHY
INDEX

Knihu je možné získat prostřední distribučních míst nakladatelství Artefactum.

Partneři