Josef Sudek – Básník s fotoaparátem

Dílo Josefa Sudka je úzce provázané s jeho publikací v knihách nejrůznějšího charakteru. Vojtěch Lahoda ve své kapitole shrnuje Sudkův vztah ke knihám, a to od jeho vyučení se knihařem, přes jeho nezastupitelnou roli při tvorbě fotografických obrazových publikací, které cíleně vytvářel od počátku své kariéry ve dvacátých letech, až po jeho vlastní umělecké katalogy a monografie do konce jeho života i po jeho smrti, vydávané péčí Anny Fárové a dalších. Lahodův encyklopedický výčet publikací se Sudkovými snímky neopomíjí definici východisek této práce jakým byl fotografův vztah k městu Praha či k výtvarným umělcům a světu umění vůbec.

Kapitola v knize editora a sběratele fotografických knih Manfreda Heitinga Czech and Slovak Photo Publications, 1918–1989 / České a slovenské fotografické publikace, 1918–1989 (Göttingen: Steidl, 2018) je posledním publikovaným textem za života Vojtěcha Lahody (✝ 18. 3. 2019), iniciátora a vedoucího Sudek Project týmu.

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

Vojtěch Lahoda, “Josef Sudek – The Poet with a Camera / Josef Sudek – Básník s fotoaparátem”, in: Manfred Heiting, ed., Czech and Slovak Photo Publications, 1918–1989 / České a slovenské fotografické publikace, 1918–1989, Göttingen: Steidl, 2018, pp. 132–147. 

Kniha je bilingvní a lze ji zakoupit na webové stránce nakladatele.