Josef Sudek: V ateliéru

Katalog vychází ke stenojmenné výstavě, která proběhla 2. 12. 2016 – 27. 1. 2017 v Galerii Věda a umění na Akademii věd České republiky v Praze. Zahrnuje úvodní text Vojtěcha Lahody a medailony umělců, jejichž ateliéry Josef Sudek fotografoval. Intimně laděná výstava završila oslavy 120. výročí od narození a 40. výročí od smrti tohoto českého fotografa (*1896 – †1976). Představila fotografovy pohledy do ateliérů převážně pražských umělců zahrnujících Josefa Mařatku, Bohumila Kafku, Františka Zikmunda, Emanuela Famíru, Josefa Wagnera, Hanu Wichterlovou, Viléma Plocka, Jiřího Jašku, Otu Janečka a Andreje Bělocvětova. Výstava byla vytvořena z nových kontaktních kopií pořízených z originálních negativů Josefa Sudka současným českým fotografem Vladem Bohdanem. Negativy pocházejí ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR.

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

 

Vojtěch Lahoda – Katarína Mašterová (eds.)
Josef Sudek: V ateliéru / In the Studio (katalog výstavy)
Praha: Artefactum, 2016
38 stran, 24 obrázků
Katalog je dvoujazyčný.
ISBN 978–80–86890–89–0

Autor úvodního textu: Vojtěch Lahoda
Autoři medailonků umělců: Zuzana Krišková, Vojtěch Märc, Katarína Mašterová, Martin Pavlis
Překlady do angličtiny: Magdalena Wells, Lawrence Wells
Grafický design: Martin Groch & Tim+Tim 
Tisk: Minimaxstudio, Praha

PDF katalogu

Partneři