Storing and/or Sharing: the Negative in the Commercial Work of Josef Sudek

Článek Hany Buddeus publikovaný v odborném časopise Umění/Art je dalším z výstupů Sudek Project. Studie se zabývá možnostmi využití fotografického negativu v uměleckohistorickém bádání na základě výzkumu archivu fotografií uměleckých děl Josefa Sudka. Analýza fotografií (dochovaných převážně v podobě negativů) odkazuje k Georgu Bakerovi, který negativ popsal jako to, co je skutečným médiem fotografie. Cílem je kromě originálních „vintage printů“ analyzovat především kontext vzniku a distribuce fotografií, přičemž jako kritérium výběru konkrétních snímků slouží jejich existující reprodukce v dobových publikacích. Text vychází v angličtině.

 

Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
Sudek Project
/
/

 

Hana Buddeus, Storing and/or Sharing: the Negative in the Commercial Work of Josef Sudek, Umění/Art LXVI, 2018, č. 5, s. 388–399. ISSN 0049 5123

Plný text je v odkazu zveřejněn s laskavým svolením časopisu.